LIBERALISMUL

(din franțuzescul libéralisme) este un curent ideologic și social-politic care promovează libertatea și egalitatea în drepturi.

Obiectivele Institutului de Studii Liberale

01

Promovarea principiilor și valorilor liberale în societate

02

Promovarea principiilor statului de drept, a democrației liberale și a economiei de piață

03

Promovarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului

04

Promovarea valorilor europene și euroatlantice

05

Susținerea afirmării tinerilor ca resursă a dezvoltării societății

06

Promovarea și monitorizarea respectării drepturilor omului, a drepturilor cetățenești, administrarea justiției, protecția vieții private, drepturile minorităților, egalitatea de șanse, accesul la educație

Mijloacele prin care Institutul de Studii Liberale dorește să își realizeze proiectele sunt

  • realizarea de proiecte și campanii pentru educație civică, formare profesională, integrare europeană
  • de evenimente (simpozioane, conferințe, congrese, colocvii, dialoguri, manifestări, expoziții, etc.) cu participare internă și internatională, pe teme de doctrină liberală
  • organizarea de programe și stagii de instruire, perfecționare și specializare, inclusiv acordarea de burse în România sau în străinătate, destinate tinerilor români, în domeniile administrației publice, stiințelor politice, managementului, precum și în alte domenii de interes public
  • organizarea și susținerea de stagii, vizite și alte modalităti de studiu și informare a opiniei publice din România, în vederea unei mai bune cunoașteri a experiențelor țărilor cu o veche tradiție democratică
  • dezvoltarea dialogului între organizațiile tinerilor (fundații, asociații, organizații de tineret ale partidelor politice democratice) și alți actori ai societății civile din România și din alte țări
  • elaborarea și editarea de materiale informative și promoționale (studii, rapoarte, reviste, broșuri, pliante, afișe etc), precum și sprijinirea unor inițiative de același gen din țară, în vederea informării opiniei publice asupra funcționării mecanismelor democratice, asupra drepturilor și libertăților fundamentale ale omului precum și asupra altor aspecte legate de scopurile Asociației
  • realizarea activităților de cercetare sociologică și elaborarea de analize și studii socio – politice
  • editarea și tipărirea de cărți, reviste sau alte publicații pentru susținerea îndeplinirii obiectivului Asociației
  • colaborarea cu alte fundații, asociații și instituții publice sau private din țară și străinătate pentru realizarea de acțiuni comune

Institutul de Studii Liberale
își desfășoara activitatea pe
CINCI DIRECȚII PRINCIPALE

 

 

URMEAZĂ SĂGEATA

 

EDUCAȚIE

Educație politică pe tema liberalismului, a afacerilor europene și a administrației publice

w

DEZBATERI

Dezbateri pe probleme de actualitate și conferințe tematice

CERCETARE

Cercetare socio-politică

CONSULTANȚA

Consultanță în domenii precum mass-media și fonduri europene

j

EDITARE

Editarea de lucrări periodice, dar și studii științifice în domeniile administrației publice, științelor politice și istoriei

DESPRE LIBERALISM ȘI ECONOMIE

I have never known much good done by those who affected to trade for the public good.

Adam Smith

Liberalismul reprezintă singura idee de progres, care nu înseamnă salturi şi nici violenţe, ci o mişcare organizată în cadrul proprietăţii individuale, realizată prin ordine, democraţie, naţionalism şi armonie socială.

I.G. Duca

În chestiunile mari, în acelea de ordin moral care stăpânesc viitorul unei neam, de care sunt legate interesele lui supreme de onoare şi naţionalitate, nu pot fi preţuri de tocmeală, nu pot fi motive de oportunitate care să te hotărască a te compromite, coborându-te de pe tărâmul înalt şi sigur al principiilor.

Ion Brătianu
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!