Institutul de Studii Liberale

Institutul de Studii Liberale (ISL) este o structură non-guvernamentală, non-profit, fiind reînființat în aprilie 2006 de către personalități apropiate valorilor liberale românești și europene, din necesitatea și dorința acestora de a construi un aparat specializat pe pregătire doctrinară, electorală și administrativă a cetățenilor, precum și din dorința de a crea un aparat care să poată răspunde și opera în câmpul doctrinar, programatic și istoric al liberalismului românesc.

 

Obiectivele Institutului de Studii Liberale (ISL) sunt:

–           promovarea principiilor și valorilor liberale în societate;

–           promovarea principiilor statului de drept, a democrației liberale și a economiei de piață;

–           promovarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului;

–           promovarea valorilor europene și euroatlantice;

–           susținerea afirmării tinerilor ca resursă a dezvoltării societății

–           promovarea și monitorizarea respectării drepturilor omului, a drepturilor cetățenești, administrarea justiției, protecția vieții private, drepturile minorităților, egalitatea de șanse, accesul la educație.

 

Mijloacele prin care Institutul de Studii Liberale (ISL) dorește să își realizeze proiectele sunt :

–           realizarea de proiecte și campanii pentru educație civică, formare profesională, integrare europeană;

–           organizarea de evenimente (simpozioane, conferințe, congrese, colocvii, dialoguri, manifestări, expoziții, etc.) cu participare internă și internatională, pe teme de doctrină liberală;

–           organizarea de programe și stagii de instruire, perfecționare și specializare, inclusiv acordarea de burse în România sau în străinătate, destinate tinerilor români, în domeniile administrației publice, stiințelor politice, managementului, precum și în alte domenii de interes public;

–           organizarea și susținerea de stagii, vizite și alte modalităti de studiu și informare a opiniei publice din România, în vederea unei mai bune cunoașteri a experiențelor țărilor cu o veche tradiție democratică;

–           dezvoltarea dialogului între organizațiile tinerilor (fundații, asociații, organizații de tineret ale partidelor politice democratice) și alți actori ai societății civile din România și din alte țări;

–           elaborarea și editarea de materiale informative și promoționale (studii, rapoarte, reviste, broșuri, pliante, afișe etc), precum și sprijinirea unor inițiative de același gen din țară, în vederea informării opiniei publice asupra funcționării mecanismelor democratice, asupra drepturilor și libertăților fundamentale ale omului precum și asupra altor aspecte legate de scopurile Asociației;

–           realizarea activităților de cercetare sociologică și elaborarea de analize și studii socio – politice;

–           editarea și tipărirea de cărți, reviste sau alte publicații pentru susținerea îndeplinirii obiectivului Asociației;

–           colaborarea cu alte fundații, asociații și instituții publice sau private din țară și străinătate pentru realizarea de acțiuni comune.

 

Institutul de Studii Liberale (ISL) își desfășoara activitatea pe patru direcții principale:

– Educație politică pe tema liberalismului, a afacerilor europene și a administrației publice;

– Dezbateri pe probleme de actualitate și conferințe tematice;

– Cercetare socio-politică;

– Editarea de lucrări periodice, dar și studii științifice în domeniile administrației publice, științelor politice și istoriei.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!